ARTISTI IN COPERTINA

ELENCO ARTISTI SELEZIONATI DA CHIARA CANALI:

 

n.138

 

n.137 MIrko Canesi

 

n.136 Alessandro Brighetti

 

n.135 cristiano tassinari

 

n.134 Valerio Saltarelli Savi

 

n.133 Maurizio Carriero

 

n.132 Giacomo Cossio

 

n.131 Simona Bramati

 

n.130 Emilia Faro

 

n.129 Leonardo Greco

 

n.128 Andrea La Rocca


n.127 Fabiano Parisi

 

n.126 Giovanni Gaggia

 

 

ELENCO ARTISTI SELEZIONATI DA ALESSANDRO TRABUCCO:

 

n.125 Dean West

 

n.124 Barbara Nati

 

n.123 Koroo

 

n.122 Silvia Meis

 

n.121 Maura Biava

 

n.120 Nicola Vinci

 

n.119 Renato Jaime Morganti

 

n.118 Carmine Mauro Daprile

 

n.117 Claudio Cavallaro

 

n.116 Yuri Ancarani

 

n.115 Francesco Garbelli

 

n.114 Piero Fogliati

 

ELENCO ARTISTI SELEZIONATI DA IVAN QUARONI:

 

n.112 Massimo Gurnari

 

n.111 Renzo Marasca

 

n.110 Elena Rapa

 

n.109 Mirko Baricchi

 

n.108 Michael Rotondi

 

n.107 Giuliano Sale

 

n.106 Marco Fantini

 

n.105 Mirka Pretelli

 

n.104 Simone Pellegrini

 

n.103 Dario Arcidiacono

 

n.102 Paolo De Biasi

 

n.101 Arcangelo

 


ELENCO ARTISTI SELEZIONATI DALLA REDAZIONE:

 

n.100 (bonus track) Alex Pinna


n.100  Vanni Cuoghi


n.99  Marina Giannobi


n.98  Fulvia Mendini

n.97 Valentino Menghi

n.96 Rouge

n.95 Mirka Pretelli

n.94 Tamara Ferioli

n.93 Daniela Cavallo

n.92 Renzo Marasca

n.91 Silvia Idili

n.90 Luciano Civettini

n.89 Anonymous Art

n.88 Mirko Canesi

n.87 Marco Cassani

n.86 Anna Parini

n.85 Squp

n.84 Giuseppe Bombaci

n.83 Angelo Di Dedda

n.82 Alice Arisu

n.81 Riccardo Guasco

n.80 Micheal Rotondi

n.79 Daniele Girardi

n.78 Shanti Ranchetti

n.77 Elena Monzo

n.76 Koroo

n.75 Roberto Messina

n.74 Marco Luzi

n.73 Eloisa Gobbo

n.72 Alessandro GIordani

n.71 Samuel Sanfilippo

n.70 Lamberto Teotino

n.69 Copertina di Natale (lsb*)

n.68 Silvia Argiolas

n.67 Eleonora Rossi

n.66 Laura Giardino

n.65 Lorenzo De Liguoro

n.64 Massimo Gurnari

n.63 Stefano Abbiati

n 62 Dario Arcidiacono

n.61 Giuliano Sale

n.60 Danilo Pasquali

n.59 Gianni Cuomo

n.58 Bros

n.57 Giuseppe Veneziano

n.56 Daniele Giunta

n.55 Cristiana Depedrini

n.54 Siva

n.53 Carla Bedini

n.52 Michela Muserra

n.51 Copertina di Ferragosto (lsb*)

n.50 Benedetta Bartolucci

n.49 Eugenia Garavaglia

n.48 Odd

n.47 Jessica Iapino

n.46 Laurina Paperina

n.45 Arianna Carossa

n.44 Pao

n.43 Vanni Cuoghi

n.42 Mara Brioni

n.41 Vania Elettra Tam

n.40 Tiziana Cera Rosco

n.39 Oriana Valesi

n.38 Federica Pace

n.37 Yamina Naili

n.36 Spleen

n.35 Fabrizio Dusi

n.34 Guglielmo Castelli

n.33 T.F.

n.32 Camilla Derrico

n.31 Beppe Volpini

n.30 Isobel Blank

n.29 Andrej Mussa

n.28 Cristian Sonda

n.27 Daniele Giunta

n.26 Karin Andersen

n.25 Marco Minotti

n.24 Tamara Ferioli

n.23 Silvia Ballarin

n.22 Debora Barnaba

n.21 Anniehall

n.20 Altaluna

n.19 Lola

n.18 Kathie Olivas

n.17 Andy

n.16 Biancoshock

n.15 Beatrize

n.14 Chiara Scarfò

n.13 Luca Scornaienchi

n.12 Stefania Castoldi

n.11 Jessica Iapino

n.10 Spleen

n.9 Federica Pace

n.8 Giacomo Costa

n.7 Federico Bebber

n.6 Alice Rosati

n.5 Mara Brioni

n.4 Marco Lamanna

n.3 Stefania Castoldi

n.2 Andrea Bovo

n.1 Luca Beolchi

Informazioni su 'Redazione'